Menu Sluiten

over ons

Op 21 september is onze stichter Jos Schoenmaekers overleden. 

Hij was de grondlegger en bezieler van onze organisatie de Watertoren vanaf dag één. 

Op 15 november 1992 werd Jos Schoenmaeckers tot diaken gewijd. Toen al droomde hij ervan dat er in ons dorp een plaats zou zijn , een schakel, waar eenzame, alleenstaande, kansarme mensen bijeenkwamen om er hun vreugde en verdriet met elkaar te delen. Een plaats waar naar hen geluisterd werd, waar zij het woord mochten voeren. Waar geen onderscheid werd gemaakt tussen de mensen. 

Jos was een vernieuwer en verbinder. Hij koos expliciet om bijzondere aandacht te geven aan de mensen in armoede. Hij zei ooit: “Allé, één keer in het jaar wordt er over welzijnszorg gesproken en de rest van het jaar wordt er niets meer voor gedaan.” 

Het is verder aan ons om die gedachte verder uit te dragen. 
Overlijdensbericht

. . . . .

ONZE DROOM

De oprichter en architect van De Watertoren, Jos Schoenmaekers, had een droom: een plaats creëren in Beerse-Vlimmeren, waar kansarmen, eenzamen, alleenstaanden zouden bijeenkomen om er hun vreugde en verdriet met elkaar te delen. 

Een SCHAKEL waar zij het woord mochten voeren en waar naar hen geluisterd werd; waar er geen onderscheid zou zijn tussen arm en rijk, geletterd of ongeschoold; waar iedereen welkom is, van welk ras, stand, partij of religie dan ook! 

In 2000 begon die droom echt vorm te krijgen en werd DE WATERTOREN opgericht, met hulp en steun van bijna 100 vrijwilligers.

  

ONS MIA

Onze MIA staat symbool voor De Watertoren.
750 mensen hebben haar versierd met lintjes, knoopjes en strikjes. Zo hebben zij deze grijze, kleurloze paspop omgetoverd tot een prachtig, kleurrijk resultaat.
Onze boodschap: als ieder van ons zijn of haar steentje bijdraagt, dan kunnen, willen, en zullen wij SAMEN iets betekenen voor MIA’s (Mensen In Armoede).

ONS AANBOD

ONZE BROERS EN ZUSSEN

SAMEN staan we sterker.

Daarom gaan we intensief samenwerken met andere soortgelijke organisaties in de Kempen zoals ’t Ver-Zet-je (Hoogstraten).
Organisaties met dezelfde VISIE en dezelfde MISSIE: mensen in armoede ondersteunen en helpen om een “leefbaarder” leven te kunnen leiden.

Onze focus ligt op de uitwisseling van ervaringen, projecten en goederen .

ONZE BONDGENOTEN

De brandstof van onze werking! Door hun gulle financiële bijdrage slagen wij er samen in om de “uitdaging armoede” meer en beter in de kijker te zetten. Elke gift, zowel van bedrijven als van organisaties en serviceclubs, maar ook van de gewone man of vrouw in de straat wordt nuttig, doordacht en efficiënt besteed.

ONZE VRIJWILLIGERS

Onze vrijwilligers hebben een warm hart voor mensen die het soms of altijd moeilijk hebben om de eindjes aan mekaar te knopen. Zonder onze vrijwilligers zou er geen Watertoren bestaan. Elke dag opnieuw zetten tientallen dames en heren zich belangeloos in voor een betere leefwereld voor MIA’s. Hun beloning is een glimlach, een kopje koffie, en enorme waardering!

Wij blijven permanent op zoek naar nieuwe medewerkers! Voelt u zich geroepen om regelmatig, of liever zo nu en dan, een handje toe te steken? Wij zien u graag komen! Neem voor meer info gerust contact met ons op